Relatieproblemen

De klachten zijn bij relatieproblemen niet zo eenduidig te omschrijven.